Kies uw stad

Algemene Voorwaarden

In verband met de verwachte grote hoeveelheid deelnemers ontkomen wij er niet aan om algemene voorwaarden af te spreken, waarlangs deelname verloopt.

Met deze regels is het duidelijk wat u van de organisatie mag verwachten, maar ook wat de organisatie van u verwacht.

1. Gaarne niet meer dan 1 formulier toezenden, mocht u een fout in het formulier hebben gemaakt, annuleer dan eerst de gemaakte reservering en vul daarna pas een nieuwe in.

2. Annulering is na betaling helaas niet meer mogelijk. Heeft u een zeer dringende reden en is het nog voor sluiting van de aanmeldingen, neem dan contact met ons op via e-mail: info@ontdekculinairnederland.nl.

3. Veranderen of annuleren is helaas niet meer mogelijk, na het sluiten van de reserveringssite.

4. Op het gebruik van de site ontdekculinairnederland.nl is naast de gebruiksvoorwaarden het Nederlands recht van toepassing.

5. Bij een beŽindiging, (langdurige) onderbreking of blokkering van het systeem is het mogelijk dat de informatie die de gebruiker via ontdekculinairnederland.nl heeft opgeslagen niet meer achterhaald kan worden. De gebruiker accepteert dit risico.

Definities

a) Ontdek culinair Nederland: De besloten vennootschap die de webdienst reserveren van een tafel voor culinaire wandeling exploiteert.

b) De gebruiker: De natuurlijke perso(o)n(en) die via www.ontdekculinairdelft.nl reserveert. Een gebruiker kan individueel, voor meerdere mensen of voor een groep (tot 8 personen) een tafel reserveren.

c) Restaurateur: De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het exploiteren van een restaurant.

d) Website: De website www.ontdekculinairnederland.nl Ontdek Culinair Nederland kan onderdelen van de dienst te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het opheffen van storingen en plegen van onderhoud en is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten voortkomend uit deze onderbreking.

Betalingsvoorwaarden

Onderstaande prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen zijn per 1 januari 2010 vastgesteld.
Reservering bij Ontdek Culinair Nederland is §59.50 per couvert. inclusief reserveringskosten.

Mocht de gebruiker bezwaar hebben met betrekking tot de betaling of verrekening dan kan de gebruiker contact opnemen met Ontdek Culinair Nederland, Ontdek Culinair Nederland neemt deze dan in behandeling en handelt deze met uiterste zorg af.

De gebruiker dient het voorval maximaal een maand na gebruik van de dienst te melden.

Klachten

Zijn er vragen of klachten naar aanleiding van gebruik van de dienst van Ontdek Culinair Nederland, dan kunt u ons bereiken via de contact gegevens op de site.

Aansprakelijkheid

Ontdek Culinair Nederland is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden. Ontdek Culinair Nederland kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met derden. U geeft Ontdek Culinair Nederland nadrukkelijk toestemming om benodigde gegevens op te slaan. De wijze waarop Ontdek Culinair Nederland omgaat met de bescherming van persoonsgegevens is opgenomen in de privacy statement van Ontdek Culinair Nederland

intellectueel eigendom

Het logo van ontdekculinairnederland.nl mag alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontdek Culinair Nederland worden gebruikt. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot ontdekculinairnederland.nl berusten bij ontdekculinairnederland tenzij anders is aangegeven. Hieronder valt het gebruik van logo, foto materiaal en copy gebruikt op de website.

Betalen met de Nationale DinerCheque

Wanneer de Nationale Dinercheque niet door Naam acceptant zijn ontvangen, vraagt Naam acceptant het bonnummer op bij de klant. Indien de klant dit niet kan overleggen zal de betaling met Nationale Dinercheques niet geaccepteerd worden.

Als de klant het bonnummer wel kan overleggen meldt Naam acceptant dit bonnummer aan VVV
Geschenkbon B.V., waarna VVV Geschenkbon B.V. checkt of het een valide en nog ongebruikt
bonnummer betreft.

Wanneer het inderdaad een valide en nog ongebruikt bonnummer betreft, zal Naam acceptant het
postrisico ter hoogte van de waarde van de bon dragen, en de betaling met de Nationale Dinercheques alsnog accepteren en tot levering overgaan.

 

LET OP! Houd u rekening dat het opsturen van uw dinercheque per post soms wel iets langer kan duren,wij vragen u dus minimaal 2 weken voor u te lopen wandeling deze op te sturen!

U kunt dus helaas geen gebruik maken van uw dinercheque wanneer uw te reserveren datum binnen 10 werkdagen valt!

© 2009-2017 Ontdek Culinair Nederland

view this site in English